top of page

Algemene Voorwaarden  Flexwerkplek en Workshopruimte  bij Sukha Life

Algemene voorwaarden flexwerkplek

 

1. Definities

1.1 "Verhuurder": Sukha Life, gevestigd aan Burgemeester Mooijstraat 5, 1901 AX Castricum.

1.2 "Huurder": De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een flexwerkplek huurt bij de Verhuurder.

1.3 "Flexwerkplek": De door de Verhuurder ter beschikking gestelde werkruimte die door de Huurder wordt gehuurd.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van flexwerkplekken tussen de Verhuurder en de Huurder.

 

3. Reservering en Betaling

3.1 Reserveringen kunnen online worden gemaakt.

3.2 De Huurder heeft de keuze om voorafgaand of achtera de huurperiode te betalen.

3.3 Betalingen dienen te worden voldaan via de door de Verhuurder aangegeven betaalmethoden.

 

4. Gebruik van de Flexwerkplek

4.1 Het is de Huurder niet toegestaan de Flexwerkplek onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

4.2 De Huurder dient zich te houden aan de huisregels van Sukha Life en de Flexwerkplek netjes en opgeruimd achter te laten.

 

5. Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

5.1 De huurperiode wordt vastgesteld bij de reservering.

5.2 De Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Huurder in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de huisregels.

 

6. Annuleringsbeleid

6.1 Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld via e-mail naar boeking@sukhalife.nl
6.2 Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt het volledige huurbedrag terugbetaald.
6.3 Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van het huurbedrag terugbetaald.
6.4 Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode is de Huurder het volledige huurbedrag verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
6.5 In geval van overmacht (bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden) kan in overleg een uitzondering op het annuleringsbeleid worden gemaakt.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Huurder.
7.2 De Huurder is aansprakelijk voor schade die door hem of haar is veroorzaakt aan de Flexwerkplek of de inventaris ervan.

 

8. Overmacht

8.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemieën, stroomstoringen en andere onvoorziene omstandigheden.

 

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

9.1 De Verhuurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
9.2 Wijzigingen zullen minimaal 30 dagen van tevoren aan de Huurder worden medegedeeld.

 

10. Geschillen

10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verhuurder is gevestigd.

 

11. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Sukha Life via boeking@sukhalife.nl

Algemene voorwaarden workshopruimte

1. Definities

1.1 "Verhuurder": Sukha Life, gevestigd aan Burgemeester Mooijstraat 5, 1901 EP Castricum.

1.2 "Huurder": De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte huurt voor het organiseren van een workshop bij de Verhuurder.
1.3 "Workshopruimte": De door de Verhuurder ter beschikking gestelde ruimte die door de Huurder wordt gehuurd voor het organiseren van een workshop.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van ruimtes voor workshops tussen de Verhuurder en de Huurder.

 

3. Reservering en Betaling

3.1 Reserveringen kunnen online worden gemaakt.
3.2 De Huurder is verplicht de huurprijs voorafgaand aan de huurperiode te betalen.
3.3 Betalingen dienen te worden voldaan via de door de Verhuurder aangegeven betaalmethoden.

 

4. Gebruik van de Workshopruimte en Aanwezige Spullen

4.1 De workshopruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren van workshops en gerelateerde activiteiten.
4.2 Het is de Huurder niet toegestaan de workshopruimte onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
4.3 De Huurder dient zich te houden aan de huisregels van Sukha Life en de workshopruimte netjes en opgeruimd achter te laten.
4.4 De Huurder mag gebruik maken van de volgende aanwezige spullen: yogamatten, bolsters, meditatiekussens, kurkblokken, dekentjes en kaarsjes.
4.5 Indien de Huurder gebruik wil maken van andere aanwezige spullen, dient dit vooraf te worden overlegd met de Verhuurder.
4.6 Sukha Life biedt altijd een kan heet water voor thee aan. De Huurder mag kiezen welke thee er wordt geserveerd uit het assortiment van Yogi thee.

 

5. Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

5.1 De huurperiode wordt vastgesteld bij de reservering.
5.2 De Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Huurder in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de huisregels.

 

6. Annuleringsbeleid

6.1 Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld via e-mail naar boeking@sukhalife.nl.
6.2 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt het volledige huurbedrag terugbetaald.
6.3 Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van het huurbedrag terugbetaald.
6.4 Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is de Huurder het volledige huurbedrag verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
6.5 In geval van overmacht (bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden) kan in overleg een uitzondering op het annuleringsbeleid worden gemaakt.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Huurder of deelnemers aan de workshop.
7.2 De Huurder is aansprakelijk voor schade die door hem of haar, of door de deelnemers aan de workshop, is veroorzaakt aan de Workshopruimte of de inventaris ervan.

 

8. Overmacht

8.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemieën, stroomstoringen en andere onvoorziene omstandigheden.

 

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

9.1 De Verhuurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
9.2 Wijzigingen zullen minimaal 30 dagen van tevoren aan de Huurder worden medegedeeld.

 

10. Geschillen

10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verhuurder is gevestigd.

 

11. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met Sukha Life via boeking@sukhalife.nl

Sfeerimpressie Sukha Life

Door je te abonneren op de nieuwsbrief ga je akkoord met ons privacybeleid

Leuk dat je als eerste op de hoogte gehouden wilt worden! Het kan zijn dat onze emails in je spam terecht komen! 

Blijf op de hoogte

bottom of page