top of page

Privacybeleid

Wanneer je op onze website actief bent, contact met ons opneemt of met ons samenwerkt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens verzameld worden en wat hiermee gedaan wordt.

Verantwoordelijke

Sukha Life B.V. , gevestigd aan Burgemeester Mooijstraat 5, 1901 EP Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy sturen naar: info@sukhalife.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sukha Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

Gegevens van personen onder de 16 jaar
Sukha Life heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@sukhalife.nl, dan verwijder we waar mogelijk deze informatie.


Wanneer verwerk we persoonsgegevens?

- Om contact met je te onderhouden

- Verbeteren van de dienstverlening

- Het afhandelen van jouw betaling als je bij ons ruimtes huurt

- Verzenden van een nieuwsbrief 

- Voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte


Hoe lang worden de gegevens bewaart?

Sukha Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail worden 1 jaar na ons laatste contact verwijdert.

- E-mail: E-mails worden na 5 jaar verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

- Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in onze administratie.


Delen van persoonsgegevens met derden
Sukha Life verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies
Sukha Life gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Voor meer informatie over cookies, zie de pagina cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sukha Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sukhalife.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Sukha Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Sukha Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sukhalife.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2024 en kan ieder moment gewijzigd worden.

We behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op deze plek, zodat je weet welke informatie we verzamelen, en hoe (en onder welke omstandigheden) we het eventueel gebruiken en/of openbaar maken. 

bottom of page